EKOFLUID

Tvrtka EkoFluid d.o.o. osnovana je 2006. godine s ciljem zastupanja proizvođača opreme i savjetovanja klijenata na području mjerno-regulacijskih plinskih stanica. Djelujemo na području cijele regije, a dugogodišnje iskustvo osiguralo nam je ugledne reference koje se odnose na sve veće kompanije u Hrvatskoj, poput INA-e, JANAF-a, Plinacro, HEP-a i ostalih.

Naša usluga namjenjena je distributerima i transporterima plina i tekućina (nafta i naftni derivati, otpadne vode...). Pri kontaktu s klijentom savjetujemo ga, predlažemo nacrt, proračune i opremu, a sva oprema može biti baždarena na visokom tlaku. Sva mjerna oprema posjeduje certifikate po MID standardu, što našim klijentima jamči najvišu kvalitetu i sigurnost.

Oprema na koju stavljamo najveći naglasak uključuje mjernu opremu za plin i naftu, mjerila protoka te računala za korekciju protoka. Proizvođači opreme koje zastupamo svjetski su vodeće kompanije u svom području.

Zastupstva

KROHNE oil & gas

ultrazvučno mjerilo protoka plina V12
mjerila protoka tekućina
računalo protoka Summit 8800
mjerila nivoa tekućine
sustav detekcije curenja plina
elektromagnetska mjerila protoka plina
masena mjerila protoka plina
vortex mjerila protoka plina

FMG

turbinska mjerila protoka plina
rotacijska mjerila protoka plina

Serck audco – Flowserve

konusne slavine

Orbital eye

upravljanje cjelovitošću cjevovoda iz svemira

Elgas

elektronski korektori volumena
dataloggers
telemetrija
senzori

Galerija